“De Wereld in de Wijk, kleurrijk eten met elkaar”

Beste medebewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van de ‘Gouwe Dialoog’ in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Dit initiatief van betrokken Gouwenaren, met onder ondersteuning van burgemeester Schoenmaker, zal voor de eerste keer plaatsvinden in onze wijk.

Gouwe Dialoog: de wereld in de eigen wijk
De initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog willen bijdragen aan meer begrip en betere sociale contacten tussen mensen onderling, door wijkbijeenkomsten te organiseren waar mensen in een informele sfeer met elkaar kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijdagavond 10 november vanaf 18.00 uur in De Meander
Op vrijdagavond 10 november zal de eerste GouweDialoog in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord plaatsvinden. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur in De Meander, hoek Calslaan en Groen van Prinsterersingel.

‘Kleurrijk eten:  Suriname, Angola, Oezbekistan, Marokko
Om 18.30 uur krijgt u een korte introductie van onze gastspreker de heer Leen de Jong over ‘wereldculturen in onze wijk’. Daarna gaan we gezamenlijk eten: u kunt proeven én leren van onbekende gerechten van de Surinaamse, Angolese, Oezbekistaanse en Marokkaanse keuken. Deelname hieraan is gratis.

Gesprek, praten, dialoog
Tijdens het eten kunt u met uw tafelgenoten discussiëren over samen-leven in uw eigen wijk en wat uw ideeën hierbij zijn. Ook zijn er enkele stellingen. Na de pauze is er een samenvatting door Leen de Jong en bespreken we samen de belangrijkste thema’s. De bijeenkomst eindigt ca. 21.30 uur.

Aanmelden, aantal deelnemers is beperkt
U kunt zich aanmelden met de blauwe mailknop hieronder. Gezien het karakter van deze avond en de capaciteit van de keuken is de deelname aan deze GouweDialoog beperkt tot maximaal 100 personen.

En wilt u meehelpen met koken … !?
Altijd welkom natuurlijk! U kunt dan om 16.00 uur meehelpen. Voor meer informatie hierover en/of u aanmelden om te helpen meekoken, zie de blauwe mailknop hieronder.

Voor vragen kunt u altijd bellen met de organisatie
Meer willen weten? U kunt met de initiatiefnemers van de Gouwe Dialoog mailen via gouwedialoog@outlook.com of bellen met de heer Jan van Ingen via 06-2412 1996.

Vervoer van deur tot deur mogelijk
U kunt speciaal voor deze avond gebruik maken van vervoer heen en na afloop terug, van deur tot deur, tegen een gereduceerd tarief van € 4. Reserveren voor vervoere bij VervoersPuntGouda is mogelijk met de blauwe mailknop hieronder.

Wij hopen op een goede opkomst en een positieve dialoog. Er is genoeg te bespreken in onze wereld en onze eigen wijk.

Met vriendelijke groet,
Regiewerkgroep Gouwe Dialoog
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck
06 239 56 999