Beste wijkbewoners,

The questionnaire

Er zijn in totaal 40 reacties binnen gekomen en verwerkt, waarbij u uiteraard verschillende keuze-opties heeft ingevuld. Voor de uitslag is (peildatum 01 december) klik hier of op het plaatje!