Geachte deelnemer / bezoeker / wijkbewoner,

Op woensdagavond 30 november 2022 was er in wijkcentrum VanNoord een informatieve bijeenkomst voor wijkbewoners over glasisolatie. De bijeenkomst was georganiseerd door energiecoöperatie WijkEnergie2804 / bewonersorganisatie Plaswijck.

Hierbij een (uitgebreid) verslag. U kunt overigens alle info teruglezen op de website  https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/.

Waarom deze bijeenkomst: veel belangstelling én effectieve maatregel

In eerdere enquêtes en bijeenkomsten hadden veel wijkbewoners gezegd geïnteresseerd te zijn in dit onderwerp. Bovendien is glasisolatie één van de meest effectieve isolatiemaatregelen. Er is namelijk meestal veel warmteverlies bij oude ramen: leg in de winter uw hand maar eens op de binnenkant van zo’n raam. Een goede glasisolatie betekent verder meer warmtecomfort.

Bron: MilieuCentraal

Algemene indruk over de bijeenkomst: positief

De bijeenkomst is met 135 deelnemers goed bezocht. Uit de terugontvangen enquêteformulieren bleek bovendien dat wijkbewoners de bijeenkomst met een 8,2 beoordeelden, een mooi resultaat.
Waardering was er onder andere voor de demostand, waar alle typen glas stonden en woningeigenaren vragen konden stellen aan Jeroen van Duivenboden van SENS Glas en Frank Prins van de WoonWijzerWinkel.

Presentatie, links en samenvatting op website

Aanwezig waren drie zeer deskundige glasspecialisten. Er werden twee presentaties gegeven door Evert Hasselaar (energiecoach) en Frank Prins van de WoonWijzerWinkel. De laatste presentatie, enkele nuttige links en een samenvatting kunt u vinden op  https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/ .

Om te beginnen: wat voor glas heb ik nu?

Eenvoudig, kijk op de strip naast het glas en houd een kaars of lamp voor het glas. Zie verder de nuttige link https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/#check-wat-voor-glas-heb-je .

Bron: MilieuCentraal

Wat te doen, wat waren de aanbevelingen … !

Er is veel informatie en er zijn veel partijen die adviezen geven. Naar ons oordeel hadden de drie sprekers zeer veel deskundigheid, ervaring en vooral objectiviteit om een goed beeld te geven van wat u kunt doen. Tijdens de ‘glasavond’ kwamen ze tot de volgende aanbevelingen.

NB Dit overzicht is op de website ook als pdf beschikbaar (zie https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/).
 

 1. Kies bij voorkeur niet meer voor HR (enkel) glas en HR+ glas, maar voor HR++ of HR+++ glas. Die zijn wat duurder, maar die investering is snel terug te verdienen door een lagere energierekening. Bovendien, op HR++ glas kunt u vanaf 8 meter ISDE subsidie krijgen.
 2. Enkel glas dus altijd vervangen HR++ of HR+++ glas.
 3. ‘Gewoon dubbel’ glas, dat vooral in oude woningen zit, dus ook vervangen door HR++ of HR+++ glas.
 4. Wat te kiezen HR++ of HR +++? Dat hangt af van uw kozijnen. Kies voor HR++, eventueel met een extra hoge isolatiewaarde, als dat past in uw huidige kozijnen. Dat is meestal het geval. HR+++ isoleert nog wat beter, maar daarvoor moet u de kozijnen vervangen. Dat kost meer werk en meer geld. Voor de subsidie maakt het in beginsel niet uit.
 5. Of omgekeerd, als u toch nieuwe kozijnen gaat nemen, kies dan gelijk voor HR+++. Vanwege de subsidie zijn de meerkosten te overzien.
 6. Laat u de bestaande kozijnen zitten? Reken dan op extra kosten vanwege het schilderwerk. Bij glasisolatie is namelijk vaak ook een schilder nodig. Houd daar rekening mee: het kost veel geld en het moet ingepland worden.
 7. Het gaat dus niet alleen om de isolatiewaarde van glas (de zogenaamde U waarde), maar óók om de staat van uw huidige kozijnen.
 8. Bij slecht geïsoleerde kozijnen (oa. oud aluminium zonder koudebrugonderbreking; staal zonder isolatie) is het advies zelfs: géén isolerend glas, want anders worden de kozijnen nat. Het kan wel, maar laat u zich dan heel goed adviseren door een betrouwbare partij en zorg dan onder andere voor goede ventilatie.
 9. Dan vacuümglas: is nieuw, is zeer goed, maar ook twee keer zo duur. Dat is dus een kwestie van uw portemonnee. NB Over dit punt is uitgebreid gediscussieerd, laat u goed voorlichten door een betrouwbare partij.
 10. Vacuümglas is ook niet mogelijk voor grote ramen, maar (op dit moment) voor maximaal voor 1,5 x 1,5 m.
 11. Simpel en door alle deskundigen genoemd: vervang glas alleen in de ruimtes die u veel gebruikt. Een woonkamer alleen is al een goede stap. NB Maar nogmaals, het oude enkele glas en het oude dubbele glas liefst wel overal vervangen. Gas wordt niet meer zo goedkoop als voorheen. Per maatregel krijg je ook maar één keer subsidie.
 12. Let op: isoleren betekent ook goed ventileren. Glasisolatie en goed ventileren van de binnenruimtes waar u glas vervangt horen dus bij elkaar. Laat u hierover goed adviseren, bijvoorbeeld over plaatsing van een zelfregelend rooster boven het raam.
 13. Voor woningen met een schuifpui zal een aparte collectieve wijkacties worden opgezet. Voor schuifpuien is overigens HR+++ vaak te zwaar. Er is een alternatief met folie (Evert: er is een alternatief van twee ruiten met folie ertussen, werkt als HR+++).
 14. De kosten zijn afhankelijk van het type woning (hoekwoning bijvoorbeeld), de staat van uw kozijnen, eventueel extra schilderwerk, type glas, enzovoorts, maar globaal kunt u rekenen op € 4.000-5.500. U kunt ook heel globaal uitgaan vanaf de €275 per m² incl. btw en verwerking.
 15. Het eventuele subsidiebedrag is eveneens afhankelijk van verschillende factoren, maar ligt waarschijnlijk tussen de € 1.000-1.500.
 16. De besparing op gas bij glasisolatie? Op plaatjes zie je wel eens besparingspercentages van 15 á 20 procent van het gasverbruik. Maar dat is lastig te zeggen, aldus de sprekers. De besparing is namelijk afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere het type woning, het glasoppervlak, welk type glas vervangen wordt, de isolatiewaarde van het nieuwe glas, uw stookgedrag en de gasprijs. Voor wie het echt wil berekenen, zie https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/ .
 17. De ’terugverdientijd’ is niet zo’n goed begrip, aldus de deskundigen tijdens de bijeenkomst. Hetzelfde als bij zonnepanelen, elk jaar komen er weer nieuwere, betere en goedkopere types, maar met de huidige energieprijzen is elke goede duurzaamheidsinvestering in uw woning verstandig, los van een terugverdientijd.
 18. Zonwering op de ramen: niet doen, want dan komt in de winter ook geen zonnewarmte het huis binnen. Beter alternatief: markiezen of rolluiken.
 19. Nuttig advies: overweeg om ook deuren met glas te vervangen met HR++ of met HR+++. Ook daar kunnen warmtelekken zitten.
 20. Tenslotte, kies een erkend glasbedrijf, dat is ook nodig voor de subsidie.

Subsidiemogelijkheden: pas op!

 • In het nieuwe jaar 2023 geldt een een nieuwe rijkssubsidieregeling. Die houdt in dat op een enkele isolatiemaatregel 15% subsidie mogelijk is. Op twee isolatiemogelijkheden is 30% subsidie mogelijk.
 • Maar er gelden nog wat voorwaarden, zoals dat uw de woningeigenaar bent en dat een erkend bedrijf de werkzaamheden uitvoert.
 • Verder is de subsidieregeling voor glas is iets anders dan algemeen wordt aangenomen, de subsidies gelden meestal voor een vast bedrag per m2. Houdt u daarnaast rekening met de 21% BTW.

Voor goede informatie hierover, zie:

http://www.energiesubsidiewijzer.nl

http://www.woonwijzerwinkel.nl/isde-subsidie/

Bron WoonWijzerWinkel

Vervolgstappen: referentiewoningen gezocht en advisering per buurt of woningblok

 • Per buurt of woningblok worden de deelnemers geïnformeerd over een collectieve vervolgactie voor hun woningblok. Voordeel hiervan is dat de typen woningen meestal gelijk zijn. Er kan dus worden volstaan met één referentiewoning. Dit maakt het offerte- en adviestraject eenvoudiger en goedkoper.
 • U kunt zich aanmelden om als referentiewoning te fungeren. Mail dan naar contact@we2804.nl. Uiteraard krijgen deze woningeigenaren extra informatie.

Voor het vervolgtraject met de offertes volgen wij de keuze door de WoonWijzerWinkel, dat altijd zeer goede en zeer ervaren installatiebedrijven selecteert, in dit geval SENS Glas. Zij waren ook aanwezig op de informatiebijeenkomst met een stand.

Bron: MilieuCentraal

Links voor meer informatie

Er zijn veel websites over isoleren. En er zijn enkele goede websites over isoleren. Onderstaande websites zijn merendeels niet commercieel: 

Meer weten ?

U kunt altijd een vraag stellen per mail of hierover bellen. Maar de beantwoording kan even duren, wij zijn wijkbewoners / vrijwilligers en hebben helaas niet altijd meteen tijd. Dank voor u begrip.

Energiecoöperatie WijkEnergie2804
Bewonersorganisatie Plaswijck
http://www.wijkenergie2804.nl
http://www.bloemendaalplaswijck.nl
contact@we2804.nl