Bij dezen nodigen wij de leden van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven van harte uit voor
de Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op dinsdag 14 maart 2023  om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) in
gebouw De Rotonde, Zuidhoef 138.

Wij hopen de leden dan in groten getalen te zien.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ruud Mulder (secretaris)